Ολοκλήρωση έργου – Audioblanket.com

H widget σχεδίασε και υλοποίησε το έργο https://audioblanket.com/ . Μια μουσική βιβλιοθήκη για δημιουργούς ταινιών με μηνιαία συνδρομή.

Widget designed and developed the new boutique royalty free music library https://audioblanket.com/ – a subscription based production music platform for storytellers.


Share This

Let's Talk!

Athens, Greece Office

Telephone (Office): +30 210 3472341

Telephone (Mobile): +30 6937 698610

Facebook Page: Go to Page

Talk to us: Open Facebook Messenger

Ας γνωριστούμε: Φόρμα ενδιαφέροντος για Website / Eshop