Ολοκλήρωση έργου – Audioblanket.com

H widget σχεδίασε και υλοποίησε το έργο https://audioblanket.com/ . Μια μουσική βιβλιοθήκη για δημιουργούς ταινιών με μηνιαία συνδρομή.

Widget designed and developed the new boutique royalty free music library https://audioblanket.com/ – a subscription based production music platform for storytellers.